Het portaal

Alle ketenpartners die betrokken zijn bij het proces van aangifte van overlijden kunnen zich aansluiten op dit portaal en digitaal de informatie uitwisselen en eventueel van andere functionaliteiten gebruik maken die dit portaal biedt.

Veiligheid

DigiAvo is aangesloten op eHerkenning voor autorisatie en authenticatie op het portaal. eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk maken voor bedrijven, ambtenaren en consumenten

Koppelingen

DigiAvo beschikt over een koppelvlak waarmee de externe informatiesystemen aan DigiAvo gekoppeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan uitvaartinformatiesystemen en backoffice systemen van de gemeenten.

Contact

Wilt u meer weten over DigiAvo of wilt u een demo-account? neem dan contact met ons op.
  info@aasoft.nl
  070 220 67 24